Privacy Statement


Autobedrijf Nijland Duiven BV respecteert en respecteerde uw privacy en gaat op een vertrouwelijke en zorgvuldige manier om met uw persoonlijke informatie. In het kader van transparantie willen wij u door middel van deze privacyverklaring informeren over de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken en voor welke doelen. Dit privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruikt maakt van de website en diensten van Autobedrijf Nijland Duiven BV.

 

 

Doelen en grondslagen

 

De hierna genoemde persoonsgegevens verwerken wij te weten:

 

NAW – gegevens

Geslacht ( voor aanhef brief etc.)

E-mail

Telefoonnummer zowel privé als zakelijk

Kenteken

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Met uw gegevens kunnen wij contact met u opnemen en onderhouden. We kunnen op uw verzoek een nieuwsbrief of gerichte aanbiedingen sturen. Ook hebben wij uw gegevens nodig om onze diensten te kunnen verlenen en om offertes op te kunnen stellen. Denk ook aan het maken van proefritten en voor aankoop van een auto.

Wij verwerken de gegevens omdat wij hier een wettelijke plicht voor hebben zoals fiscale wetgeving of voor het opstellen van een offerte of vanwege een gerechtvaardigd belang, het versturen van e-mails , of met uw toestemming.

 

Maar ook in uw belang slaan wij gegevens op, denk hierbij aan een terugroepactie van uw auto. De persoonsgegevens die wij van u hebben , hebben wij van uzelf gekregen. Het kan zijn dat wij via derde partijen leads binnen krijgen . Deze bevatten een beperkt aantal persoonsgegevens van u. Met deze gegevens kunnen wij contact met u opnemen.

 

 

Nieuwsbrief

 

We sturen uitsluitend een nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld. U kunt zich te allen tijde weer afmelden onderaan elke nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen.

 

Doorgeven gegevens.

 

Wij verwerken uw gegevens slechts binnen de EER. Daarnaast streven wij ernaar om uw persoonsgegevens niet te delen met derde partijen zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Autobedrijf Nijland Duiven BV geeft uw gegevens wel door aan noodzakelijke partijen wanneer plicht bestaat om dit te doen of om dienstverlening mogelijk te maken , bijvoorbeeld om een tankpas aan te vragen of het aanvragen van finacieringen.

 

 

 

Beveiligingsmaatregelen en bewaringstermijnen

 

Autobedrijf Nijland Duiven BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Wij hebben ( indien van toepassing) o.a. de volgende maatregelen getroffen:

 

* Slechts de noodzakelijke medewerkers en partijen hebben toegant tot persoonsgegevens.

* De website is gebouwd in een beveiligde omgeving, waarbij gebruik gemaakt wordt van     

   encryptie d.m.v. een SSL – layer

* Toegangsbeveiliging

* Kluis

*Antivirussoftware en de laatste updates van belangrijke software.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval zolang wij een overeenkomst met u hebben. Daarna bewaren wij uw gegevens zo lang als noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, tenzij zich omstandigheden voordoen die het rechtvaardigen de gegevens voor een langere periode te bewaren. We blijven hierbij in ieder geval binnen de door de BOVAG gehanteerde bewaartermijnen.

 

Rechten

 

U krijgt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming meer rechten. Uw heeft het recht op inzage, correctie, gegevensoverdraagbaarheid en het recht tot verwijderen van uw gegevens. Ook heeft u recht om een eventuele toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken. Hiervoor richt u een schriftelijk verzoek aan Autobedrijf Nijland Duiven BV.

Wij zullen dan zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen , in ieder geval binnen vier weken.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens via de website van de Autoriteit.

 

Contact

 

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens neemt u kontakt op met onderstaand adres.

 

Autobedrijf Nijland Duiven BV

T.a.v. de directie

Kastanjelaan 20

6921 ES  Duiven

 

Tel. 0316-261220
info@autonijland.nl

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te wijzigen. bv bij wet.

Ons adres

Kastanjelaan 20
Duiven, 6921 ES
e-mail: info@autonijland.nl
Openingstijden autobedrijf:
Maandag t/m Vrijdag :  08:00 - 17:30
Lunchpauze van 12:00-13:00
Zaterdag :       Gesloten
Zondag :          Gesloten
0316 261220

Openingstijden tankstation en wasstraat.


TANKSTATION GEOPEND 
ONBEMAND :
7 dagen per week :  06:00 - 23:00 
 
WASSTRAAT GEOPEND :
Maandag t/m Vrijdag  :  08:00 - 17:30